Angajamentul nostru privind Securitatea, Sănătatea în Muncă și Mediul se reflectă în toate acțiunile noastre, indiferent de locul unde ne aflăm.

Criomec a implementat o politică și un sistem de management cu intenția de a preveni prejudiciile aduse angajaților, bunurilor și mediului, atât din cadrul companiei cât și a colaboratorilor săi.

Principiile noastre, viziunea și angajamentul pentru Securitate, Sănătate în Muncă & Mediu sunt stabilite în politica noastră integrată, Calitate, Securitate & Mediu. Această politică se reflectă în activitățile noastre și ajută la evaluarea și îmbunătățirea performanțelor

Sistemul nostru de Management Integrat (SMI) reprezintă instrumentul de bază pentru gestionarea și îmbunătățirea performanțelor noastre. Acest sistem ne ajută să ne realizăm obiectivele care țin de Securitate, Sănătate în Muncă & Mediu și țintele propuse. Excelența noastră în Securitate, Sănătatea în Muncă & Mediu este dovedită în timp prin activitatea pe care o desfașurăm, prin certificatele pe care le avem în conformitate cu standardele internaționale.

Leadership vizibil la toate nivelurile

Responsabilitatea și leadershipul vizibil sunt cheia către țintele propuse privind Securitatea, Sănătatea în Muncă & Mediu. S.C. Criomec S.A. stabilește responsabilități clare și un leadership vizibil la toate nivelurile.

Compania are Serviciu Intern de Prevenire și Protecție (SIPP), care oferă consultanță în toate domeniile de activitate. În plus, departamentul nostru SIPP monitorizează performanțele pe linie de Securitate, Sănătate în Muncă & Mediu pentru operațiunilor noastre.

Activitățile noastre din cadrul SIPP sunt împărțite în următoarele domenii:

  • Securitatea, Sănătatea în Muncă & Mediu pentru activitățile de proiectare
  • Securitatea, Sănătatea în Muncă & Mediu pentru activitățile din atelierele proprii
  • Securitatea, Sănătatea în Muncă & Mediu pentru activitățile din șantierele de construcții

În cadrul operațiunilor noastre folosim procese și proceduri testate, stabilim linii clare de responsabilitate, pentru a ne asigura că satisfacem standardele de Calitate, SSO și de Mediu specifice acțiunilor desfășurate.